Informace o platbě

platbu za pobyt dítěte zašlete na táborový účet číslo:

254751824/0300

V. symbol je rodné číslo dítěte….
Do konce května musí být uhrazena celá částka tj. 4500,-

V případě neuhrazení částky bude přihláška stornována.